در این جا در نظر داریم، مطالبی بصورت مستمر، هدفمند و تخصصی، مطالبی مرتبط با مهندسی و پیاده سازی فرایندهای سازمانی و فرایند محور، از جمله BPMS ، از سطح مبتدی تا پیشرفته، بصورت جامع و تخصصی و با هدف آموزش عملی، با بیان نسبتا ساده و روان، ارائه شود

به نظر شما سازمان چیست؟

تفاوت یک سازمان با سازمان دیگر در چیست؟

احتمالا به تعداد افراد برای سوال فوق جواب وجود دارد. شاید هم بیشتر. شاید در بین این همه جواب، بعضی جوابها اینگونه باشد: تفاوت سازمانها در نوع محصوالت و نوع خدماتی است که ارائه می کنند. شاید عده ای می گویند سازمانها فرایند های خاص خود را دارند که در جهت اهداف خاصی در سازمان جاری شده اند.

نکته: هدف ما این است که شما با دیدن سوال فوق چندین سوال به شکل زیر مطرح کنید:

 • تفاوت از چه نظر؟
 • منظورتان از سازمان چیست؟
 • با نگاه خرد به سوال پاسخ دهیم یا نگاه کالن؟
 • آیا باید با چارچوب خاصی جواب سوال را تحلیل کنیم؟
 • آیا تفاوت سازمانها بسته به عینکی است که بر چشم داریم؟
 • و بسیاری سواالت دیگر …

شاید قبل از پاسخ به سوال فوق، باید بدانیم:

 • وظیفه چیست؟
 • فرایند چیست؟
 • موجودیت چیست؟
 • چشم انداز و ماموریت چیست؟
 • استراتژی چیست؟
 • هدف چیست؟
 • مساله چیست؟
 • راه حل چیست؟
 • فرصت چیست؟
 • و بسیاری سواالت دیگر …

هر چه بیشتر بدانیم جواب دقیق و بهتری به سوال فوق می دهیم.

سازمان چیست؟

در نگاه اول پاسخ این سؤال بدیهی به نظر میرسد و اینگونه تعریف کنیم: سازمان مجموعه هدفمندی است، تابع نظم و نظام معین و دارای مرزها و حدودی، که آن را از محیط خود جدا میسازد. این مجموعه هدفمند از سه قسمت بسیار مهم تشکیل شده که با شناخت آنها می توانیم به نحو شایسته ای سازمانها را بشناسیم. آن سه جزء عبارتند از: ۱. “افراد” شاغل سازمان ۲. فرایندهای مورد استفاده سازمان ۳. فناوری مورد استفاده در سازمان.

پس فعلا بخاطر بسپارید که سازمان معجونی از افراد، فرایند و فناوری است.

نکته بسیار مهم: پس اگر پذیرفتیم سازمان سه جزء اساسی جهت شناخت دارد، بنابراین می بایست هم راستایی دوبه دوی این اجزا و همچنین هم راستایی هر سه جزء برایمان خیلی مهم باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست